โลกในมือนักอ่าน =

A history of reading /

อัลแบร์โต แมนเกล ; กษมา สัตยาหุรักษ์, แปล ; ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์, บรรณาธิการ

Main Author: แมนเกล, อัลแบร์โต
Other Authors: กษมา สัตยาหุรักษ์, ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มติชน, 2546
Subjects: การอ่าน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB1050 ม872ล 2546
Copy 2
Available
Copy 1
Available