พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับทันสมัย =

Se-ed's modern Thai-English dictionary /

วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม

Main Author: วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544
Subjects: ภาษาไทย –– พจนานุกรม –– ภาษาอังกฤษ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: PL4187 ว579พ 2544
Copy 1
Available

Education, Stack

Call Number: 423.95911 ว579พ 2544
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Satit School, Reference

Call Number: 495.91321 ว579พ 2544
Copy 3
Library use only
Copy 2
Library use only