รวมบทความและงานวิจัยการประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ของพื้นที่ชุ่มน้ำและระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมโดยเพ็ญพร เจนการกิจ

No Cover Image
Other Authors: เพ็ญพร เจนการกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
Format: CD-ROM
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
Subjects: วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM1146
Copy 2
Available