ประวัติศาสตร์ไทย :

การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์กับต่างประเทศก่อนสมัยสุโขทัยจนถึง พ.ศ.2475 /

บังอร ปิยะพันธุ์

Main Author: บังอร ปิยะพันธุ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2538
Subjects: ไทย -- ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS571 บ248ป 2538
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 5
Available