การเสด็จประพาสประเทศเบลเยี่ยมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว =

King chulalongkorn's journeys to Belgium /

ปีแอร์ เอ. บูชาร์ด...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: บูชาร์ด, ปีแอร์ เอ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2546
Subjects: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2369-2453 พระราชกรณียกิจ
ไทย ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เบลเยี่ยม
เบลเยี่ยม ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS582 ก528 2545
Copy 1
Available