จากรากหญ้าถึงขอบฟ้า :

อดีต ปัจจุบัน และอนาคตขององค์กรพัฒนาเอกชนไทย /

สงวน นิตยารัมภ์พงศ์, สุรพล มุละดา

Main Author: สงวน นิตยารัมภ์พงศ์
Other Authors: สุรพล มุละดา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2544
Subjects: องค์กรพัฒนาเอกชน -- ไทย
การพัฒนาชนบท -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HN700.592.R8 ส138จ 2544
Copy 9
Available
Copy 10
Available
Copy 5
Available

Satit School, Stack

Call Number: 068.593 ส138จ 2544
Copy 8
Available
Copy 7
Available