พลิกโฉมธุรกิจอย่างไร...ให้เป็นต่อ =

Meta-revolution a must for leader /

จัดทำโดย คณะที่ปรึกษา Marketing GURU Association.

Other Authors: สมภพ มานะรังสรรค์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544
Subjects: การจัดการธุรกิจ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ธุรกิจ -- การวางแผน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD30.28 พ458 2544
Copy 3
Available