ภูมิปัญญาชาวบ้านสี่ภูมิภาค :

วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย /

เอกวิทย์ ณ ถลาง

Main Author: เอกวิทย์ ณ ถลาง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2540
Subjects: วัฒนธรรมไทย
ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Stack

Call Number: DS568 อ883ภ 2540
Copy 3
Checked out Due: 2021-12-24 Recall This