คำศัพท์การธนาคาร =

Dictionary of banking terms /

สุจิตรา เจษฎาวัลย์

Main Author: สุจิตรา เจษฎาวัลย์
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2543
Subjects: ธนาคารและการธนาคาร -- คำศัพท์
ธนาคารและการธนาคาร -- พจนานุกรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: HG151 ส753ค 2543
Copy 1
Available

NUIC, Stack

Call Number: HG151 ส753ค 2543
Copy 0
Available

Humanities, Reference

Call Number: HG151 ส753ค 2543
Copy 3
Library use only