การสอบสวนคดีในอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว /

สัญญา บัวเจริญ

Main Author: สัญญา บัวเจริญ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2544
Subjects: ศาลคดีเด็กและเยาวชน
เด็ก -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
เยาวชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT4720 ส555ก 2544
Copy 1
Available