การสอบสวนคดีในอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว /

สัญญา บัวเจริญ

Main Author: สัญญา บัวเจริญ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2544
Subjects: ศาลคดีเด็กและเยาวชน
เด็ก –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
เยาวชน –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 66 หน้า
ISBN: 9749008332