แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน =

Research in curriculum and instruction /

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: การศึกษา –– วิจัย –– แบบฝึกหัด
การศึกษา –– หลักสูตร –– วิจัย –– แบบฝึกหัด
การสอน –– วิจัย –– แบบฝึกหัด
หลักสูตร –– วิจัย –– แบบฝึกหัด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB1028 ส747ก 2546
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 1
Available