นวัตกรรมการศึกษาชุด บทเรียนสำเร็จรูป เพื่อพัฒนาผู้เรียนและการจัดทำผลงานทางวิชการอาจารย์ 3 และบุคลากรทางการศึกษา (ครูชำนาญการ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ) /

ถวัลย์ มาศจรัส, สมถวิล กันภัย, ณิชนันทน์ ประสงค์

Main Author: ถวัลย์ มาศจรัส
Other Authors: สมถวิล กันภัย, ณิชนันทน์ ประสงค์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2546
Subjects: การเขียนทางวิชาการ
นวัตกรรมทางการศึกษา
กิจกรรมเรียนการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB1027.25 ถ267น 2546
Copy 1
Available