การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2440 :

รวมพระราชหัตถเลขาและเอกสารการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2440 /

พรสรรค์ วัฒนางกูร, นฤมิตร สอดศุข, ขนิษฐา บุนปาน, บรรณาธิการ

Other Authors: พรสรรค์ วัฒนางกูร,, นฤมิตร สอดศุข,, ขนิษฐา บุนปาน,
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, -- พระบาทสมเด็จพระ, -- 2369-2453
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS582 ก528 2546
Copy 1
Available
Copy 6
Available
Copy 4
Available
Copy 3
Available

Health Sci, Reference

Call Number: DS582 ก528 2546
Copy 5
Available