กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตัวอย่างงานวิจัยเน้นด้านโรคติดเชื้อ) =

Research process in health science /

พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล

Main Author: พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์. ภาควิชาจุลชีววิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เจริญดีการพิมพ์, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหา
Subjects: Research
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WA20.5 พ697ก 2546
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 6
Available
Copy 9
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Allied Health Sci, Stack

Call Number: WA20.5 พ697ก 2546
Copy 7
Checked out Due: 2021-7-15 Recall This

Pharmacy, Stack

Call Number: WA20.5 พ697ก 2546
Copy 8
Available