ภาวะมีบุตรยากและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ =

Infertility and assisted reproductive technology /

บรรณาธิการ, สมบูรณ์ คุณาธิคม

Other Authors: สมบูรณ์ คุณาธิคม,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Fertilization -- in -- Vitro
Infertility
Infertility, -- Female
Infertility, -- Male
Reproduction -- Techniques
Reproductive -- Medicine
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WP570 ภ476 2545
Copy 1
Available