กราฟ ตาราง และสมการสำหรับการวิจัยทางสุขภาพ /

วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

Main Author: วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
Other Authors: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเอส พริ้นติ้ง เฮาส์, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Biometry.
Research.
Statistics.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WA950 ว849ก 2545
Copy 1
Available