พระวจนะอัครมหาราช /

ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร ; วิทยา ประทุมธารารัตน์, บรรณาธิการ

Main Author: ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร
Other Authors: วิทยา ประทุมธารารัตน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ธารบัวแก้ว, 2543
Subjects: กษัตริย์ผู้ครองนคร –– ไทย –– พระราชกรณียกิจ
ไทย –– ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS577.2 พ993พ 2543
Copy 5
Available
Copy 1
Available
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available