รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการใช้บริการหอสมุดของนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร /

รัตนะ บัวสนธ์...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: รัตนะ บัวสนธ์, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะศึกษาศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547
Subjects: มหาวิทยาลัยนเรศวร. -- คณะศึกษาศาสตร์ -- ผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร. -- สำนักหอสมุด -- วิจัย
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: Z675.U5 ร451 2547
Copy 2
Available