ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ :

โปรโตซัวและหนอนพยาธิ = Medical parasitology : protozoa and helminths /

นิมิตร มรกต, เกตุรัตน์ สุขวัจน์, บรรณาธิการ

Other Authors: นิมิตร มรกต,, เกตุรัตน์ สุขวัจน์,, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. โครงการตำรา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: Helminths.
Parasitology.
Protozoa.
ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
ปรสิตวิทยา
โปรโตซัว
หนอนพยาธิ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: QX4 ป171 2546
Copy 13
Available
Copy 1
Available
Copy 14
Checked out Due: 2020-8-3 Recall This
Copy 12
Checked out Due: 2020-8-3 Recall This