ศึกษาศิลปกรรมที่ปรากฏในอุโบสถของวัดบริเวณรอบทะเลสาบสงขลา /

มนตรี สังข์มุสิกานนท์

Main Author: มนตรี สังข์มุสิกานนท์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2547
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547.
Subjects: สถาปัตยกรรมพุทธศาสนา
สถาปัตยกรรม -- ไทย -- สงขลา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: NA6022.S69 ม152ศ 2547
Copy 1
Available