คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๖ /

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท สิรบุตรการพิมพ์ จำกัด, 2546
Subjects: การมอบอำนาจหน้าที่
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD50 ค695 2546
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Social, Stack

Call Number: HD50 ค695 2546
Copy 3
Not available