คู่มือผู้จัดการหญิงยุคใหม่ไฟแรง =

The new woman manager /

Sharon Lamhut Willen ; กุลนิดา รุจิกร, แปลและเรียบเรียง

Main Author: Willen, Sharon Lamhut.
Other Authors: กุลนิดา รุจิกร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : Good Morning, 2547
Subjects: นักบริหารสตรี
ผู้จัดการฝ่ายขาย
สตรี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD6054.3 ว713ค 2547
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available