ศิลปะรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 1-8 =

Rattanakosin art the reign of king rama I-VIII /

วิโชค มุกดามณี...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: วิโชค มุกดามณี, คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับสิชชิ่ง, 2540
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559 -- ประวัติ
ศิลปกรรมไทย -- สมัยรัตนโกสินทร์, -- 2325-2489
ศิลปกรรมไทย -- ประวัติ
จิตรกรรมไทย
ศิลปะ -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: N7321 ศ527 2541
Copy 1
Available