การบัญชีภาษีอากรของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน =

Tax accounting for boi business /

โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

Main Author: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 (ปรัปบรุงใหม่)
Subjects: ภาษี –– การบัญชี
อากร –– การบัญชี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5681.T3 ส248ก 2544
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available