ความรู้คู่สังคม :

รวมผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร /

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, พัชรินทร์ สิรสุนทร, บรรณาธิการ

Other Authors: ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, พัชรินทร์ สิรสุนทร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: สังคมศาสตร์ -- วิจัย
มนุษย์ศาสตร์ -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: H62 ค181 2546
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available

Architecture, Stack

Call Number: H62 ค181 2546
Copy 9
Available
Copy 7
Available
Copy 8
Available
Copy 6
Available

NUIC, Stack

Call Number: H62 ด181ค 2546
Copy 10
Available

Humanities, Research

Call Number: H62 ค181 2546
Copy 11
Available
Copy 12
Available

Law, Stack

Call Number: H62 ค181 2546
Copy 13
Available

Social, Stack

Call Number: H62 ค181 2546
Copy 4
Available