สรุปผลการสัมมนาเรื่อง "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรของภาคเหนือ" ของ คณะกรรมการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2546 ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่น โรงแรม อัมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก /

จัดทำโดย กลุ่มงานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สำนักกรรมาธิการ 1.

No Cover Image
Other Authors: การสัมมนาเรื่อง "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรของภาคเหนือ" :, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สำนักกรรมาธิการ 1. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหการณ์
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2546
Subjects: น้ำในการเกษตร -- ไทย -- การประชุม
น้ำ -- การจัดการ -- ไทย -- (ภาคเหนือ) -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: S494.5.W3 ก525ส 2546
Copy 6
Available
Copy 10
Available
Copy 11
Available
Copy 13
Available
Copy 7
Available
Copy 12
Available
Copy 5
Available
Copy 9
Available
Copy 1
Available
Copy 8
Available