รายงานวิจัยย่อยฉบับสมบูรณ์วิถีชีวิตคนพิการทางสายตาในเขตกรุงเทพมหานคร /

ผู้วิจัย จีรพร แผ้วกิ่ง, โสภา อ่อนโอภาส ; หัวหน้างโครงการ ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, นักวิจัยหลัก ขัตติยา กรรณสูต, จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร

No Cover Image
Main Author: ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
Other Authors: จีรพร แผ้วกิ่ง, โสภา อ่อนโอภาส, ขัตติยา กรรณสูต, จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร, สำนักงานกองทุนสนับสุนการวิจัย
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546
Subjects: แรงงาน -- ไทย -- วิจัย
คนจน -- ไทย -- วิจัย
คนจน -- การสงเคราะห์ -- วิจัย
สังคมสงเคราะห์ -- ไทย -- วิจัย
สวัสดิการลูกจ้าง -- ไทย -- วิจัย
คนตาบอด -- การดำเนินชีวิต -- วิจัย
คนตาบอด -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD4824.5.T5 ณ212ร 2546
Copy 1
Available