ดำรงวิชาการ :

รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี ปี 2546 /

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Other Authors: มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2546
Series: ปีที่ 2 ; ฉบับที่ 3/2546.
Subjects: ดำรงราชานุภาพ, –– สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, –– 2405-2486.
พิน อินฟ้าแดง, –– 2438-2515.
ศิลปะพื้นบ้าน –– เพชรบุรี
โบราณคดี –– ไทย –– รวมเรื่อง
พระโพธิสัตว์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: CC65 ด495 2546
Copy 1
Available