ไพร่ สมัย ร. 5 :

ความเปลี่ยนแปลงของระบบไพร่และผลกระทบต่อสังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว /

อัญชลี สุสายัณห์

Main Author: อัญชลี สุสายัณห์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ไพร่
ไทย –– ภาวะสังคม
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงรัตนโกสินทร์ –– รัชกาลที่ 5, 2411-2453.
ไทย –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS582 อ528พ 2546
Copy 1
Available