จุลินทรีย์กับการควบคุมสุขลักษณะการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร /

โดย อิโนะอุเอะ ฟูจิโอะ ;เรียบเรียงโดย สุวิมล กีรติพิบูล

Main Author: ฟูจิโอะ, อิโนะอุเอะ
Other Authors: สุวิมล กีรติพิบูล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546
Subjects: อุตสาหกรรมอาหาร สุขาภิบาล
อุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมคุณภาพ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TD899.F585 ฟ539จ 2546
Copy 2
Available