2 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม /

กองทุนสวัสดิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กองทุนสวัสดิการ
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: นนทบุรี : เพชรรุ่งการพิมพ์, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การพัฒนาสังคม
การพัฒนาประเทศ
ไทย –– ภาวะเศรษฐกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HD85.T5 ส473 2547
Copy 1
Available