ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

Main Author: สิริกิต์พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กิเลนการพิมพ์, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475-
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Reference

Call Number: 923.1593 ส731ค 2547
Copy 8
Library use only
Copy 9
Library use only
Copy 10
Library use only

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS578.32.ส731 ส731ค 2547
Copy 3
Available
Copy 7
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 6
Available