นิเวศวิทยาชาติพันธุ์ ทรัพยากรชีวภาพ และสิทธิชุมชน /

ยศ สันตสมบัติ...[และคนอื่นๆ]

Main Author: ยศ สันตสมบัติ
Other Authors: โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : วิทอินดีไซน์, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Anthropology –– Thailand.
Ethnology –– Thailand.
Human ecology –– Thailand.
นิเวศวิทยามนุษย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: GF26 ย152น 2547
Copy 2
Available
Copy 3
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: GF26 ย152น 2547
Copy 1
Available