รายงานวิจัยย่อยฉบับสมบูรณ์แรงงานหญิงในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง จังหวัดสงขลา /

ผู้วิจัย ยุวดี จันทะศิริ ; [หัวหน้าโครงการ ณรงค์ เพ็ชรประเสิรฐ,วรวิทย์ เจริญเลิศ, นภาพร อติวานิชยพงศ์]

No Cover Image
Main Author: ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
Other Authors: ยุวดี จันทะศิริ, วรวิทย์ เจริญเลิศ, นภาพร อติวานิชยพงศ์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546
Subjects: แรงงาน –– ไทย –– สงขลา –– วิจัย
อุตสาหกรรม –– การจ้างงาน –– วิจัย
คนจน –– ไทย –– สงขลา –– วิจัย
คนจน –– การสงเคราะห์ –– วิจัย
สังคมสงเคราะห์ –– ไทย –– สงขลา –– วิจัย
สวัสดิการลูกจ้าง –– ไทย –– สงขลา –– วิจัย
แรงงานสตรี –– ไทย –– สงขลา –– วิจัย
อุตสาหกรรมอาหารทะเล –– ไทย –– การจ้างงาน –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD4824.5.T5 ณ212ร 2546
Copy 1
Available