การส่งเสริมการอ่าน =

Better reading /

ไพพรรณ อินทนิล ; ประดิษฐ์ อินทนิล, บรรณาธิการ

Main Author: ไพพรรณ อินทนิล
Other Authors: ประดิษฐ์ อินทนิล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ชลบุรี : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546
Subjects: การส่งเสริมการอ่าน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: Z1003.5.T5 พ983ก 2546
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: Z1003.5.T5 พ983ก 2546
Copy 1
Available