การบำรุงรักษาหนังสือใบลานและสมุดไทย /

วันทนา กิติศรีวรพันธุ์

Main Author: วันทนา กิติศรีวรพันธุ์
Other Authors: มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547
Subjects: หนังสือใบลาน -- การบำรุงรักษาและซ่อมแซม
สมุดไทย -- การบำรุงรักษาและซ่อมแซม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TS1176.4.P3 ว431ก 2547
Copy 1
Available