คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๒/๒๕๔๖ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองและคณะกรรมการการเลือกตั้ง :

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๕๒/๒๕๔๖ คำสั่งศาลปกครองสูงสุดและคำแถลงการณ์ และคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น คำวินิจฉัยอื่น กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ /

โดย

Other Authors: สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัทขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์ จำกัด, 2547
Subjects: ศาลรัฐธรรมนูญ -- คำวินิจฉัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: KPT2620 ค382 2547
Copy 1
Available