รายงานผลการประชุม สมัชชาการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร /

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

Other Authors: การประชุม สมัชชาการปฏิรูปการศึกษาและการเรียรู้ :, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สกศ., 2544
Subjects: การวางแผนการศึกษา -- การประชุม
การปฏิรูปการศึกษา -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!