การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย /

อนัญญา ทิมเกตุ

No Cover Image
Main Author: อนัญญา ทิมเกตุ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2546
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยลัยขอนแก่น, 2546.
Subjects: ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ประกันคุณภาพ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: Z675.U5 อ164ก 2546
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: Z675.U5 อ164ก 2546
Copy 5
Available