รายงานผลการวิจัยเรื่องศึกษาวิจัยพัฒนานโยบาย กลไกการพัฒนาและการประเมินติดตามผลการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ =

Research study to develop policies, mechanisms and follow-up evaluation of government officials development /

ชัยพร วิชชาวุธ

No Cover Image
Main Author: ชัยพร วิชชาวุธ
Other Authors: สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), 2546
Subjects: ข้าราชการพลเรือน -- การบริหาร
ข้าราชการพลเรือน -- การฝึกอบรม
ข้าราชการพลเรือน -- การประเมิน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: JQ1746 ช395ร 2546
Copy 1
Available