การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ.

The Fourth National Plant Protection Conference.

ครั้งที่ 4 "เทคโนโลยีการอารักขาพืชในทศวรรษหน้า" 27-29 ตุลาคม 2542 โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี =

Other Authors: การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ "เทคโนโลยีการอารักขาพืชในทศวรรษหน้า" :
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2542
Subjects: โรคพืช -- การป้องกันและควบคุม
การควบคุมวัชพืช
การอนุรักษ์พืช
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: SB950.7 ก482ก 2542
Copy 1
Available