รายงานการประมวลองค์ความรู้เรื่องผักในประเทศไทย : สถานภาพของการผลิต การตลาด และการวิจัย /

โดย กมล เลิศรัตน์...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: กมล เลิศรัตน์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2544
Subjects: ผัก –– การผลิต –– วิจัย
ผัก –– การปลูก –– ไทย –– วิจัย
ผัก –– การตลาด –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: SB320.43.T5 ร451 2544
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available