ทำเนียบชุมชนพื้นที่สูง 20 จังหวัดในประเทศไทย พ.ศ. 2545 =

Highland Communities within 20 Provinces of Thailand, 2002 /

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, องค์การทุนสำหรับเด็ก แห่งสหประชาชาติ

No Cover Image
Other Authors: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, องค์การทุนสำหรับเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท เนติกุลการพิมพ์ (2541) จำกัด, 2546
Subjects: ชาวเขา
ชาวเขา –– ทำเนียบนาม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS570.5 ท424 2545
Copy 1
Available
Copy 2
Available