การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์และการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดพิษณุโลก =

A study of the opinion about sexual behavior and AIDS prevention of junior high school student in pitsanuloke province /

วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์, กรกาญจน์ ปานสุวรรณ

No Cover Image
Main Author: วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์
Other Authors: กรกาญจน์ ปานสุวรรณ, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะพยาบาลศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2546
Subjects: มหาวิทยาลัยนเรศวร. –– คณะพยาบาลศาสตร์ –– ผลงานวิจัย
เพศสัมพันธ์ –– ไทย –– พิษณุโลก
เพศสัมพันธ์ –– วิจัย
เยาวชน –– พฤติกรรมทางเพศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ27 ว276ก 2546
Copy 1
Available