ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม =

Glossary of Terms in Population and Social Research /

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครปฐม : สถาบัน, 2547
Subjects: ประชากรศาสตร์ –– ศัพท์บัญญัติ
วิจัยทางประชากร –– ศัพท์บัญญัติ
สังคมศาสตร์ –– ศัพท์บัญญัติ
สังคมศาสตร์ –– วิจัย –– ศัพท์บัญญัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Reference

Call Number: HB849.25 ศ337 2547
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 5
Available

Education, Stack

Call Number: 413.1 ศ337 2547
Copy 2
Available
Copy 1
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HB849.25 ศ337 2547
Copy 7
Available
Copy 6
Available

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: HB849.25 ศ337 2547
Copy 1
Available
Copy 8
Available

SciTech, Thai Stack

Call Number: HB849.25 ศ337 2547
Copy 12
Available

Humanities, Reference

Call Number: HB849.25 ศ337 2547
Copy 9
Library use only