การสื่อสารเพื่อธุรกิจ =

Communicating the business way /

ชัชนิต มุสิกไชย

Main Author: ชัชนิต มุสิกไชย
Other Authors: จุฑาทิพ อิงควัฒนโภคา, สุกัญญา เธียรพจีกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : นัท รีพับลิค, 2546
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PE1115 ช354ก 2546
Copy 1
Available
Copy 2
Available