ร่าง แผนแม่บทมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา /

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

Other Authors: สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หจก. อรุณการพิมพ์, 2546
Subjects: ระบบมัลติมีเดีย การวางแผน
เทคโนโลยีทางการศึกษา
สื่อการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 79 หน้า
Bibliography: บรรณานุกรม: หน้า 61-62.
ISBN: 9749514904