ร่าง แผนแม่บทมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา /

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

Other Authors: สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หจก. อรุณการพิมพ์, 2546
Subjects: ระบบมัลติมีเดีย การวางแผน
เทคโนโลยีทางการศึกษา
สื่อการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: LB1027 ร399 2546
Copy 2
Available
Copy 1
Available