แรงจูงใจและอารมณ์ /

อริยา คูหา

Main Author: อริยา คูหา
Other Authors: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546
Subjects: การจูงใจ (จิตวิทยา)
อารมณ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BF503 อ398ร 2546
Copy 1
Available